Szolgáltatások 2019-09-09T13:15:59+00:00

SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltató ágazat

Az ágazat léthozásának indoka:

 • Az Agrokémia szolgáltatási tevékenységének kibővítése, az integrációs tevékenység teljessé tétele.

Az ágazat céljai:

 • Az input kereskedelmi tevékenység – műtrágya, növényvédőszer, vetőmag értékesítés – és a termény kereskedelmi tevékenység kapcsolatának erősítése,
 • a teljes integrációs szolgáltatás kialakítása:
  • növénytermesztésben felhasznált anyagok értékesítése,
  • növénytermesztési szántóföldi szolgáltatások,
  • szántóföldi termények tisztítása, szárítása, tárolása,
  • terménykereskedelem.
 • innovatív technológiák közvetítése a térség gazdálkodói felé.

Az ágazat rendelkezésre álló erőforrásai:

 1. Növényvédelmi és tápanyag kijuttatási gépcsoport:
 • Eszközök: Hagie STS 12 hidas traktor
 • 2 db JD 6145R traktor
 • 2 db MOD2-2 12000 MEB WP tartálykocsi (12 m3)
 • Hagie NTB 12S folyékony műtrágya injektáló
 • Szolgáltatások:
 • preemergens és posztemergens növényvédelmi permetezések,
 • magas növénykultúra növényvédelmi kezelése ( pl: napraforgó gomba elleni kezelése, állomány szárítás, kukorica állomány kezelése, stb.)
 • folyékony nitrogén (nitrosol) kijuttatása növényi felületre,
 • folyékony nitrogén talajba injektálása magas kultúrában (kukorica és napraforgó vegetációs időszakban – akár 2 méteres növényi magasságnál is – történő nitrogén ellátása,
 • az injektálás a talajba történik, nincs párolgási és kimosódási veszteség, a növények számára azonnal felvehető forma,
 • a permetezéshez szükséges vízmennyiséget, valamint az injektáláshoz szükséges nitrosol mennyiséget a helyszínre – tábla mellé – szállítjuk,
 • lehetőség a precíziós kijuttatásra.
 1. Betakarítási és szállítási gépcsoport:
 • Eszközök: JD T560 HM FT4 kombájn,
 • repce adapter toldattal,
 • Geringhoff MSHO 675 F kukorica adapter,
 • NAS 676 CS napraforgó adapter,
 • 2 db. JD 6145R traktor,
 • 2 db. DCPA-2 5025/19DR160 Joskin 16 to-ás pótkocsi,
 • Szolgáltatások:
 • kalászos gabona, repce betakarítás,
 • napraforgó és kukorica betakarítás,
 • szalma szecskázás és kukoricánál szárzúzás egy menetben,
 • termények szállítása a tarlóról a tároló telepre,
 • szélsőséges domborzati körülmények között is veszteség mentes betakarítás, (Hillmaister kombájn tipus)
 • lehetőség a precíziós gazdálkodásra, hozamtérképet biztosítunk.

További célok:

A szolgáltató ágazat első beruházási gépcsomagja azokat a szolgáltatási köröket célozta meg, melyekre igény mutatkozott az előzetes felmérések alapján.

A tervezett második csomag célja a szolgáltatások komplexé és teljessé tétele. Ezek a tervezett szolgáltatási tevékenységek: tápanyag gazdálkodás – bele értve a precíziós kijuttatás lehetőségét – , talajművelés, vetés – természetesen precíziós lehetőséggel.

Finanszírozás

A vállalatunk  finanszírozásának szerkezete három pilléren nyugszik:

Az egyik a cégünk saját tőke állománya, amely a legkisebb részt jelenti. Ezért működésünk során alapvetően és folyamatosan külső forrásra támaszkodunk.

Finanszírozási feladatainak zökkenőmentes megoldásához a második lehetőséget egyes gyártók és fajtatulajdonosok áruhitel keretei szolgáltatják.

A harmadik, a legfontosabb pillért a bankhitelek állománya adja. Jellemző a pénzintézetek magatartására, bizalmára, hogy a világgazdasági válság közepette is folyamatosan növelték a számukra kihelyezett hitelek összegét. Jelenleg öt bankkal állunk kapcsolatban. Mindegyikkel jó az együttműködés és  kölcsönös a bizalom, ami  hozzájárul a folyamatos, szilárd likviditásunk biztosításához.

Több mint 2300 partnert szolgálunk ki, ebből 20 % a nagyüzem, 80 % a kistermelő. Mintegy 10 Mrd Forintnyi áruhitelt helyezünk ki termelő partnereinknek az év során. Ez jelenti a működés legnagyobb kockázatát. Ennek kezelése jó színvonalon történik.

A COFACE Kft-vel 2014. óta vevőkövetelésre szóló biztosítási szerződésünk van, mégis a biztonságot az jelenti, hogy az üzletkötői gárda megértette az áru és forráskihelyezés jelentőségét, fontosságát  és felelősen végzi azt.

A termelők fizetési fegyelmének következtében, az érdekeltségi rendszer működtetése által biztosított motiváció révén a pénzügyi menedzselés eredménye, hogy kintlevőségi állományunk alacsony szintű.

A cég pénzügyi presztízse mindig magasabb volt annál, mint amit a tőkepotenciáljából eredeztethettünk volna.

A cég legkomolyabb értékei közé tartozik, hogy a likviditásunk mindig szilárd,  a fizetési kötelezettségeinknek határidőre mindig maradéktalanul eleget tettünk, a szállítók, bankok, partnerek bizalma töretlen.

Logisztika

Az ágazat önálló részlegként 2000-ben kezdte meg működését. Korábban a szállítási feladatok szervezését a kereskedelmi ágazatok önállóan végezték. 2000-re azonban igen nagy mértékűre növekedett a vállalat forgalma műtrágya, vetőmag és növényvédő szerek tekintetében, illetve a folyamatok is nagyon összetetté váltak. További feladatokat jelentett a terménykereskedelmi ágazatnál és a kapcsolt vállalkozásoknál jelentkező szállítási igények kielégítése is. Mindezek nyomán szükségessé vált a fuvarszervezést ágazati szintről cég szintűre emelni. 

A szállítási ágazat létrehozásával a vevőkiszolgálás minősége mellett javult a költséghatékonyság is. Az elért szolgáltatási színvonal és hatékonyság további javítása érdekében modernizáltuk a régi gépparkot, illetve a kapacitás növelése érdekében újabb járművek beszerzését kezdtük meg. 

Környezetvédelem

Tisztított növényvédő szeres csomagolóanyagok (göngyölegek) visszagyűjtése

A növényvédelmi tevékenység során a gyártónak, a forgalmazónak és a felhasználónak nemcsak a vegyszerek szakszerű kijuttatása, hanem a kiürült göngyölegek kezelése, ártalmatlanítása is érdeke. Mind a fel nem használt, lejárt szavatosságú készítmény, mind a kiürült, még növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladéknak minősül, melynek átmeneti tárolása, szállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása kizárólag törvény által előírt módon történhet.

A hulladék összegyűjtésének törvényi háttere:

A Hőgyészi Agrokémiai Kft. a megfelelően tisztított növényvényvédő szeres csomagoló anyagok gyűjtését évente végzi, általában júliusbani. A koordináló szervezet a CSEBER Kht. Budapest, amely a kereskedő partnerei által összegyűjtött göngyölegeket elszállítja és megsemmisíti. A Hőgyészi Agrokémiai Kft. az átvétellel egy időben tételesen, darabszámra kiállít egy átvételi elismervényt, amivel a termelő a hatóság felé igazolni tudja, hogy törvényi kötelességének eleget tett.