Szolgáltatások 2018-03-07T06:56:32+00:00

SZOLGÁLTATÁSOK

Finanszírozás

A vállalatunk  finanszírozásának szerkezete három pilléren nyugszik:

Az egyik a cégünk saját tőke állománya, amely a legkisebb részt jelenti. Ezért működésünk során alapvetően és folyamatosan külső forrásra támaszkodunk.

Finanszírozási feladatainak zökkenőmentes megoldásához a második lehetőséget egyes gyártók és fajtatulajdonosok áruhitel keretei szolgáltatják.

A harmadik, a legfontosabb pillért a bankhitelek állománya adja. Jellemző a pénzintézetek magatartására, bizalmára, hogy a világgazdasági válság közepette is folyamatosan növelték a számukra kihelyezett hitelek összegét. Jelenleg öt bankkal állunk kapcsolatban. Mindegyikkel jó az együttműködés és  kölcsönös a bizalom, ami  hozzájárul a folyamatos, szilárd likviditásunk biztosításához.

Több mint 2300 partnert szolgálunk ki, ebből 20 % a nagyüzem, 80 % a kistermelő. Mintegy 10 Mrd Forintnyi áruhitelt helyezünk ki termelő partnereinknek az év során. Ez jelenti a működés legnagyobb kockázatát. Ennek kezelése jó színvonalon történik.

A COFACE Kft-vel 2014. óta vevőkövetelésre szóló biztosítási szerződésünk van, mégis a biztonságot az jelenti, hogy az üzletkötői gárda megértette az áru és forráskihelyezés jelentőségét, fontosságát  és felelősen végzi azt.

A termelők fizetési fegyelmének következtében, az érdekeltségi rendszer működtetése által biztosított motiváció révén a pénzügyi menedzselés eredménye, hogy kintlevőségi állományunk alacsony szintű.

A cég pénzügyi presztízse mindig magasabb volt annál, mint amit a tőkepotenciáljából eredeztethettünk volna.

A cég legkomolyabb értékei közé tartozik, hogy a likviditásunk mindig szilárd,  a fizetési kötelezettségeinknek határidőre mindig maradéktalanul eleget tettünk, a szállítók, bankok, partnerek bizalma töretlen.

Logisztika

Az ágazat önálló részlegként 2000-ben kezdte meg működését. Korábban a szállítási feladatok szervezését a kereskedelmi ágazatok önállóan végezték. 2000-re azonban igen nagy mértékűre növekedett a vállalat forgalma műtrágya, vetőmag és növényvédő szerek tekintetében, illetve a folyamatok is nagyon összetetté váltak. További feladatokat jelentett a terménykereskedelmi ágazatnál és a kapcsolt vállalkozásoknál jelentkező szállítási igények kielégítése is. Mindezek nyomán szükségessé vált a fuvarszervezést ágazati szintről cég szintűre emelni. 

A szállítási ágazat létrehozásával a vevőkiszolgálás minősége mellett javult a költséghatékonyság is. Az elért szolgáltatási színvonal és hatékonyság további javítása érdekében modernizáltuk a régi gépparkot, illetve a kapacitás növelése érdekében újabb járművek beszerzését kezdtük meg. 

Környezetvédelem

Tisztított növényvédő szeres csomagolóanyagok (göngyölegek) visszagyűjtése

A növényvédelmi tevékenység során a gyártónak, a forgalmazónak és a felhasználónak nemcsak a vegyszerek szakszerű kijuttatása, hanem a kiürült göngyölegek kezelése, ártalmatlanítása is érdeke. Mind a fel nem használt, lejárt szavatosságú készítmény, mind a kiürült, még növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag veszélyes hulladéknak minősül, melynek átmeneti tárolása, szállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása kizárólag törvény által előírt módon történhet.

A hulladék összegyűjtésének törvényi háttere:

A Hőgyészi Agrokémiai Kft. a megfelelően tisztított növényvényvédő szeres csomagoló anyagok gyűjtését évente két alkalommal végzi. A koordináló szervezet a CSEBER Kht. Budapest, amely a kereskedő partnerei által összegyűjtött göngyölegeket elszállítja és megsemmisíti. A Hőgyészi Agrokémiai Kft. az átvétellel egy időben tételesen, darabszámra kiállít egy átvételi elismervényt, amivel a termelő a hatóság felé igazolni tudja, hogy törvényi kötelességének eleget tett.